Privacy Policy

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Novavox.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op Novavox.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen/Klachten

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Novavox en specifiek Novavox.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@novavox.be.

Monitoren gedrag bezoeker

Novavox.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

Novavox.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Novavox.be te beïnvloeden.

AVV: Algemene Verkoopsvoorwaarden

  • Elke klant welke een offerte ondertekend gaat automatisch akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden.
  • Elke klant welke een offerte ondertekend wordt geacht deze dienst te ontvangen binnen de twee maanden, na ondertekening van de offerte. Tenzij er in de offerte (lees schriftelijk) anders is overeengekomen tussen de klant en Novavox.
  • Novavox behoudt zich het recht voor om sessies, opnames of eender welke andere dienstverlening (last minute) op te schorten of te verplaatsen naar een ander moment indien het bedrijf dit nodig acht.
  • Indien de periode van twee maanden verstreken is, en/of er sprake is van nalatigheid door de klant, behoudt Novavox zich het recht voor om de opdracht/het project als ‘Afgerond’ te beschouwen. Er is bijgevolg geen enkele terugbetaling mogelijk.
  • Indien de klant eenzijdig de dienstverlening vroegtijdig wil stopzetten zal hij het (resterende) volledige verschuldigde offerte of factuurbedrag binnen de 12 dagen moeten betalen ter compensatie. Daarnaast dient de klant een forfaitaire schadevergoeding van 350 EUR te betalen aan Novavox. De klant dient schriftelijk mee te delen dat hij de dienstverlening eenzijdig wil stopzetten. Bij voorkeur wordt dit kenbaar gemaakt via e-mail. Bij niet betaling binnen de 12 dagen komt er een intrest bij van 15% van het verschuldigde bedrag. In het geval er na 12 dagen niet tot betaling is overgegaan kunnen gerechtelijke stappen worden overwogen.
  • Tijdens het plaatsvinden van een dienstverlening kan het gebeuren dat er video en/of geluidsopnames worden gemaakt ten behoeve van de promotie van Novavox. De klant kan hier herkenbaar in beeld bij komen. Indien de klant liever niet in beeld komt dient hij dit mondeling of schriftelijk kenbaar te maken aan Novavox.
  • Indien een klant niet komt opdagen op het afgesproken moment voor een bepaalde dienstverlening worden alle kosten doorgerekend vermeerderd met een ‘No Show’ fee van 25 euro exclusief BTW. Indien de klant te laat komt opdagen is Novavox niet verplicht om de verloren tijd in te halen.
  • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
  • Novavox kan een schadevergoeding eisen van de klant, indien het bedrijf schade heeft geleden, bijvoorbeeld onder de vorm van ‘oponthoud’ indien een project niet binnen de afgesproken termijn wordt aangevat. De schadevergoeding bedraagt 20% van het totaalbedrag van de factuur exclusief BTW met een minimum van 50 EUR.